Læs om vores produkter, løsninger og cases etc. på vores globale side

Gå til deif.com

Socialt ansvar

DEIF blev grundlagt i Danmark i 1933 og er i dag en global leverandør af grønne, sikre og pålidelige styringsløsninger til decentral elproduktion til lands og vands. DEIF har siden grundlæggelsen handlet socialt ansvarligt og med det formål at styrke den positive virkning – f.eks. gennem udvikling af nye produkter og tjenester til gavn for samfundet og virksomhederne – og for at minimere negative virkninger på miljøet og samfundet generelt.

Hos DEIF tilstræber vi at gøre mere end blot at overholde lovens ord, etiske standarder og internationale normer relateret til vores virke. Vi ønsker at gøre mere - med særligt fokus på miljøet.

DEIF-koncernen er repræsenteret på vigtige markeder i Europa, Asien og Amerika, og vi arbejder hele tiden på at sikre, at vores aktiviteter gennemføres ansvarligt på globalt plan. Vores forretningsførelse er baseret på en antagelse om, at kultur, kutyme, etik og moral varierer fra land til land.

På trods af forskellene tager vores handlinger og forretningspraksis altid udgangspunkt i DEIFs værdier og adfærdskodeks. Disse beskriver i detaljer, hvordan vi fortolker FN's Global Compact-initiativ, som vi officielt tilsluttede os i 2016.

Vi vil gerne anerkendes for vores ansvarlighed, ærlighed og høje integritet på alle markeder og i alt, hvad vi gør.

CSR rapport