Læs om vores produkter, løsninger og cases etc. på vores globale side

Gå til deif.com

Det sociale liv i DEIF

- mere end bare et arbejde

Samarbejde er et nøgleord

Hos DEIF ønsker vi at skabe en rigtig god arbejdsplads. I det daglige passer vi godt på hinanden og arbejder for at skabe resultater i fællesskab. Samarbejde er et nøgleord i vores kultur, for vi tror på, at vi kan nå meget mere, når vi arbejder sammen – ikke bare internt, men også med vores partnere og kunder.

DEIF teamwork
DEIF team

Vi er ét stort team

Vores kultur og fællesskab er præget af stor selvbestemmelse, stærke netværk og rum til at have det sjovt og gøre ting sammen. For eksempel har vi tradition for at holde arrangementer, hvor vi mødes – enten bare kolleger eller med familierne – og fx dyrker sport sammen, laver mad sammen eller stresser af sammen gennem mindfulness.

Vi har indført en ny politik for hjemmearbejde, hvor du har mulighed for at arbejde op til to dage om ugen hjemmefra.